deserant

Wielki słownik ortograficzny PWN

deserant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

deserant «osoba przyrządzająca desery w kawiarni, restauracji itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego