dezinformacja

Słownik języka polskiego PWN*

dezinformacja [wym. dez-informacja] «wprowadzenie kogoś w błąd przez podanie mylących lub fałszywych informacji»
• dezinformacyjny • dezinformować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego