dialekt

Wielki słownik ortograficzny PWN

dialekt -ktu, -k•cie; -któw (skrót: dial.)

Słownik języka polskiego PWN

dialekt «regionalna odmiana języka»
• dialektalny, dialektowy, dialektyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego