dialektologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

dialekto•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

dialektologia «dział językoznawstwa badający dialekty i gwary»
• dialektologiczny • dialektolog

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego