dialogista

Wielki słownik ortograficzny PWN

dialogista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

dialogista
1. «osoba biegła w sztuce rozmowy»
2. «osoba opracowująca dialogi filmowe»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... poczucie humoru.
    G: Filmowa pauza nie jest chyba wyzwaniem dla
    dialogisty?
    B.W.: Z pewnością nie.(śmiech) Wyzwaniem jest to, co...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego