dialogista

Wielki słownik ortograficzny PWN

dialogista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

dialogista
1. «osoba biegła w sztuce rozmowy»
2. «osoba opracowująca dialogi filmowe»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego