dialogizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

dialogiza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

dialogizacja «wprowadzanie dialogu do utworu literackiego lub filmu»
• dialogizować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego