digitalizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

digitaliza•cja -cji, -cję a. dygitalizacja

Słownik języka polskiego PWN

dygitalizacja, digitalizacja «nadawanie postaci cyfrowej danym pisanym i drukowanym, zawartym na nośnikach magnetycznych lub innych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego