dlatego-że

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

dlatego że, dlatego iż «spójnik wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację podaną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Szedł szybko, dlatego że było późno.»

Porady językowe

dlatego (,) że
19.09.2001
Czy dopuszczalne jest w jakichś wyjątkowych przypadkach rozdzielanie przecinkiem wyrażenia dlatego że? Słownik interpunkcyjny PWN ("z krukiem") nie wyróżnia pisowni dlatego, że tak często spotykanej w prasie.

Agata Gogołkiewicz
dlatego (,) że
19.11.2014
W Słowniku interpunkcyjnym J. Podrackiego i A. Gałązki na s. 132 jest następujące wyjaśnienie: „dlatego – wyraz zapowiadający zdanie składowe (podrzędne przyczynowe), wyjaśniające sytuację opisaną w zdaniu głównym. Stawiamy przecinek po dlatego, a przed że”. I poniżej: „dlatego że – połączenie wyrazów wprowadzające zdanie składowe (podrzędne przyczynowe), wyjaśniające sytuację opisaną w zdaniu głównym. Przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem”. Przyznam, że nie rozumiem różnicy.
Dlatego że
25.10.2017
Ostatnio na lekcji języka polskiego usłyszałam, że wyrażenie dlatego że w wypowiedzi jest błędem ponieważ nie można używać dwóch spójników obok siebie. Czy jest to prawda?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ręki pióro...
    i roześmieliśmy się wszyscy trzej, ale wcale nie
    dlatego, że wydało się nam to nieprawdopodobne, niemało przeżyliśmy jako dzieci i...
  • ... rewelacją. Ogłoszony przez Michnika zgon rewizjonizmu stał się rewelacją tylko dlatego, że mówił o nim nie z pozycji historyka analizującego przeszłość, lecz...
  • ... 88 roku RKW Mazowsze ogłosiło, że "Solidarność" nie istnieje właśnie dlatego, że oderwali się od rzesz członkowskich.    Nie wierzono w ruch społeczny...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego