do bani

Porady językowe

„Najtrudniejsza sprawa ortograficzna”
11.03.2020
W ramach reformy pisowni w 1936 r. postanowiono, że wyrazy w rodzaju Maria należy pisać przez i, a nie przez j, jak wcześniej (Marja). Zamiana litery i na j nie objęła wyrazów, w których j występowało po literach po c, s, z – zapewne dlatego, aby ludzie nie czytali zbitek zi, ci oraz si jako [ż], [ć] i [ś]. W wyniku tej decyzji pisownia mniej odzwierciedla język mówiony. Dlaczego w takim razie ją wprowadzono i czy planuje się jej wycofanie?
Proszę pana, proszę pani...
20.01.2003
Prowadzę w swojej firmie szkolenia pracowników call-center i nie zawsze znajduję sposób na wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej. Jak stopniować kwaśny? Kwaśniejszy czy bardziej kwaśny?
I proszę o poradę, jakim sposobem wesprzeć wyplenianie proszę panią zamiast proszę pani.
Dziekuję bardzo,
Maja

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przebudzić z tej piekielnej apatii. Mój agent w Caracas jest do bani, ani rząd, ani bank nie da mi pożyczki na inwestycje...
  • ... pomysły. Słyszałam: "Robert Mateja, jedyna Polski nadzieja" albo "Hanni jest do bani" - kończy Kasia.
    WJR

    Nie chcemy głowy trenera Tajnera
    Gdyby Apoloniusz...
  • ... tłumie kręcą z niedowierzaniem głowami. - Trzeci?! Jak to? Sędzia jest do bani! Pani przez megafon obwieszcza przyjazd kolejnego pociągu. Kilka osób ze...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego