dobroduszniak

Wielki słownik ortograficzny PWN

dobro•dusz•niak -akiem; -acy, -aków
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego