dochód

Wielki słownik ortograficzny PWN

dochód -chodu, -chodzie; -chodów

Słownik języka polskiego PWN

dochód «suma wpływów pieniężnych w gospodarce państwa, przedsiębiorstwa, jednostki w określonym czasie pomniejszona o koszty ich uzyskania»
czysty dochód, zysk «dochód po potrąceniu wydatków»
dochód brutto «różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu lub suma zarobionych prowizji, odsetek, bez uwzględnienia kosztów handlowych, administracyjnych, podatków itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego