dochód

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dochód -chodu, -chodzie; -chodów

Słownik języka polskiego PWN*

dochód «suma wpływów pieniężnych w gospodarce państwa, przedsiębiorstwa, jednostki w określonym czasie pomniejszona o koszty ich uzyskania»
czysty dochód, zysk «dochód po potrąceniu wydatków»
dochód brutto «różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu lub suma zarobionych prowizji, odsetek, bez uwzględnienia kosztów handlowych, administracyjnych, podatków itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego