dochód

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dochód -chodu, -chodzie; -chodów

Słownik języka polskiego PWN*

dochód «suma wpływów pieniężnych w gospodarce państwa, przedsiębiorstwa, jednostki w określonym czasie pomniejszona o koszty ich uzyskania»
czysty dochód, zysk «dochód po potrąceniu wydatków»
dochód brutto «różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu lub suma zarobionych prowizji, odsetek, bez uwzględnienia kosztów handlowych, administracyjnych, podatków itp.»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego