docisnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

docis•nąć -nę, -ną; dociś•nij•cie; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy; dociś•nięty

Słownik języka polskiego PWN*

docisnąćdociskać
1. «cisnąc, maksymalnie zbliżyć coś do czegoś»
2. pot. «zmusić kogoś do większego wysiłku»
docisnąć się «przedostać się z trudem dokądś albo do kogoś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego