dofinansowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

dofinan•sowywać -owuję, -owują

Słownik języka polskiego PWN

dofinansowaćdofinansowywać «przyznać na jakiś cel dodatkowe pieniądze lub uzupełnić czyjeś zasoby finansowe»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego