dogmat

Wielki słownik ortograficzny PWN

dogmat -atu, -acie; -atów

Słownik języka polskiego PWN

dogmat
1. «w teologii chrześcijańskiej: prawda uznana przez Kościół za objawioną przez Boga»
2. «twierdzenie przyjmowane za pewne i prawdziwe jedynie na mocy autorytetu osoby, która je wygłasza»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Bóg-człowiek
9.02.2009
Czy określenie Bóg-Człowiek (w znaczeniu: Jezus Chrystus) jest poprawne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym?
Pisownia nazwy bóstwa
6.10.2016
Szanowni Państwo,
piszę z zapytaniem o konstrukcje typu bóg(-)krokodyl (chodzi o człowieka z głową krokodyla). Nie jestem pewna, czy należy zapisać je z dywizem na wzór zestawienia Bóg-Człowiek, czy też potraktować człony wyrażenia jako nierównoważne. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z poważaniem
Felicyta

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dogmatów dotyczących egalitaryzmu, demokracji, dogmatów dotyczących rzekomej wolności i równości, dogmatów dotyczących takich tematów tabu jak społeczeństwa wielokulturowego, wielorasowego. To są...
  • ... moralności, od astronomii do poezji, łączyła niechęć do wszelkiej ortodoksji, dogmatów, metafizyki oraz przekonanie, że fundamentem wszelkiej kultury umysłowej jest wolność...
  • ... ludzkiego serca - przy czym dużo uwagi poświęca się doskonałej celowości dogmatów, doskonałemu ich powiązaniu i matematycznej ścisłości, z jaką wyprowadzić można...

Encyklopedia PWN

dogmat
[gr. dógma ‘pogląd’, ‘mniemanie’, ‘postanowienie’, ‘dekret’]:
ekon. poglądy A. Smitha na kwestię tworzenia wartości nowego produktu.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego