dojrzałość

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

dojrzały
1. «o owocach, roślinach uprawnych: nadający się do jedzenia lub do zebrania z pól»
2. «o organizmach żywych: rozwinięty pod względem biologicznym»
3. «o człowieku: ukształtowany pod względem umysłowym i emocjonalnym»
4. «o wytworach umysłu człowieka: osiągający doskonałość»
5. «o zjawiskach społecznych, kulturowych: w pełni ukształtowany, mający wszystkie typowe cechy»
6. «o surowcach, przetworach: taki, który osiągnął odpowiednią jakość w wyniku fermentacji, reakcji chemicznych itp.»

• dojrzale • dojrzałość
dojrzałość płciowa «możność wytwarzania zdolnych do rozwoju komórek rozrodczych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

problemy różne
21.01.2005
1. Co oznacza słowo predyleksje i kiedy możemy je stosować?
2. Czy teren można uznać za zabudowany, jeżeli stoi na nim ruina jakiegoś budynku, domu, budowli lub jakiś obiekt który jest w budowie (niedokończony)?
3. Czy na świadectwo dojrzałości można powiedzieć bumaga?
Dziękuję serdecznie za odpowiedź na moje pytania i pozdrawiam.
Człowiek – osoba dorosła?
30.05.2016
Od dłuższego czasu nurtuje mnie to, dlaczego jako jedno ze znaczeń słowa człowiek w SJP PWN podane jest ‘osoba dorosła’.
Nie słyszałem nigdy, żeby jak ktoś mówił o człowieku, miał na myśli jedynie „osobę dorosłą”. Człowiek wydaje się pojęciem uniwersalnym, odnoszącym się do wszystkich istot ludzkich – zarówno dzieci (nawet dzieci nienarodzonych), dorosłych, jak i osób w podeszłym wieku.
Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie tej kwestii? Dziękuję.
nie mieć zielonego pojęcia
18.06.2007
Szanowni Państwo!
Chciałabym się dowiedzieć, co oznacza i jaką ma etymologię przymiotnik zielony w wyrażeniu nie mieć zielonego pojęcia. Z góry dziękuje i serdecznie pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... komplet 6 kaset: o istocie ludzkiej seksualności, trudnościach w kształtowaniu dojrzałości seksualnej, wychowaniu seksualnym i formacji sumienia w dziedzinie seksualności.
    * 013...
  • ... Te, które pozostają w łonie matki, mają szansę uzyskać większą dojrzałość biologiczną. Poród odroczony można przeprowadzić tylko wtedy, gdy ciąże są...
  • ... życia, wyznaczonym sekwencją pewnych etapów, np. narodziny, młodość, wiek średni, dojrzałość, schyłek.
    Zestaw wymienionych cech werbalnych, koniunkcyjnie przysługujących każdej organizacji nie...

Encyklopedia PWN

psychol. stopień rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego charakterystyczny dla człowieka dorosłego, zdolnego do regulacji własnych działań w sposób efektywny i zgodny ze społecznie akceptowanymi normami.
stadium rozwojowe rośliny, w którym jej organy użytkowe osiągają pożądane cechy technol. (zbiorcze).
dojrzałość hodowlana zwierząt, dojrzałość rozpłodowa zwierząt,
stan organizmu w trakcie wzrostu i rozwoju zwierzęcia, w którym jest możliwe jego wykorzystanie w rozrodzie bez negatywnych skutków dla dalszego rozwoju i podstawowych funkcji organizmu zwierzęcia oraz jego potomstwa.
etap rozwojowy organizmu zwierzęcego, w którym osiąga on zdolność do rozmnażania się, czyli produkowania komórek rozrodczych (gamet), zapłodnienia i wydania na świat potomstwa.
dojrzałość szkolna, gotowość szkolna,
stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społ. i fiz. dziecka umożliwiający mu opanowanie treści przewidzianych programem nauczania początkowego oraz przystosowanie się do środowiska szkolnego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego