dokończenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dokoń•czenie; -czeń
dokoń•czyć -ń•czę, -ń•czą; -ńcz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

dokończenie «ostatnia część czegoś, zwłaszcza tego, co zostało przerwane»
dokończyćdokończać, dokańczać «doprowadzić coś do końca»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego