domaganie się

Wielki słownik ortograficzny PWN

domagać się -am się, -ają się
nie domagać się (czegoś)

Słownik języka polskiego PWN

domagać się
1. «usilnie dopominać się o coś»
2. «potrzebować czegoś do prawidłowego funkcjonowania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nic nie jest takie, jakie się wydaje i Nic nie jest takie, jakim się wydaje
15.03.2017
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o pomoc, który zwrot jest poprawny:
Nic nie jest takim, jakim się wydaje
Nic nie jest takie, jakie się wydaje.

Pozdrawiam
Jacek Kozik
„Najtrudniejsza sprawa ortograficzna”
11.03.2020
W ramach reformy pisowni w 1936 r. postanowiono, że wyrazy w rodzaju Maria należy pisać przez i, a nie przez j, jak wcześniej (Marja). Zamiana litery i na j nie objęła wyrazów, w których j występowało po literach po c, s, z – zapewne dlatego, aby ludzie nie czytali zbitek zi, ci oraz si jako [ż], [ć] i [ś]. W wyniku tej decyzji pisownia mniej odzwierciedla język mówiony. Dlaczego w takim razie ją wprowadzono i czy planuje się jej wycofanie?
Lapończycy czy Samowie?
11.05.2005
Piszę pracę magisterską dotyczącą Samów, czyli Lapończyków. W Słowniku języka polskiego odnalazłam słowo Lapończyk, nie ma natomiast wyrazu Sam. Jednak członkowie tej grupy etnicznej uważają określenie Lapp za obraźliwe i domagają się używania nazwy Sami. Większość badaczy przychyla się do tej prośby i np. w całej literaturze angielskojęzycznej w ostatnich latach zamiast wyrazu Lapp pojawia się Sami. Co myślą Państwo o takich słowach jak Sam, Samowie, samski?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Plemię Pitjantjatjana, które od pamiętnych czasów zamieszkuje te okolice, zaczęło domagać się od właścicieli hoteli, sklepów restauracji, lotniska wysokich czynszów. Duchy przodków...
  • ... sobie konie na najbliższy czwartek, to znaczy na jutro, i domagając się od Zosi i Pawła wróżenia na ślepo, co przyjdzie, Paweł...
  • ... miał wątpliwości, że to właśnie w szpitalu został nim zarażony. Domagał się 60 tys. zł zadośćuczynienia. Nie doczekał końca procesu. Zmarł na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego