dominium

Wielki słownik ortograficzny PWN

dominium; -nia, -niów; przym.: dominialny

Słownik języka polskiego PWN

dominium
1. «była posiadłość brytyjska, która po uzyskaniu autonomii wchodziła nadal w skład imperium brytyjskiego»
2. «w dawnej Polsce: wielka posiadłość ziemska albo leśna, należąca do króla lub możnych rodów»
3. «w średniowiecznym prawie feudalnym: własność podzielona, zawierająca własność zwierzchnią pana i własność podległą chłopa»
4. «w starożytnym Rzymie: pełna władza naczelnika domu nad niewolnikami i rzeczami»

• dominialny
dominium mundi «zwierzchnictwo nad światem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, i w tzw. białych dominiach brytyjskiego Commonwealth.
    Można przyjąć, że od upadku Napoleona Anglosasi wywierali...
  • ... POSZUKUJE: APARTAMENTÓW I DOMÓW, 627 25 32, 651 69 24
    Dominium 828 37 41, 828 81 75 Poszukujemy mieszkań, domów kupno...
  • ... bez tego rozdziału, w którym najwyraźniej został sformułowany program absolutum dominium.
    Sejm roku 1597 nie rozwiązał żadnego z nabrzmiałych problemów i...

Encyklopedia PWN

dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
hist. nazwa niektórych posiadłości bryt., potem państw Bryt. Wspólnoty Narodów;
dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
w starożytnym Rzymie najpełniejsze władanie prawne rzeczami i niewolnikami sprawowane przez naczelnika domu, obejmujące posiadanie, używanie, pobieranie pożytków z rzeczy i dysponowanie nimi.
dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
w średniowiecznym prawie feudalnym własność podzielona, zawierająca prawo własności zwierzchniej seniora (pana feudalnego) i prawo własności podległej (użytkowej) wasala lub chłopa.
dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
w dawnej Polsce wielka posiadłość ziemska króla lub możnych rodów.
termin wprowadzony 1867 na określenie pierwszego państwa typu dominium, stworzonego przez autonomiczne kolonie bryt. w Ameryce Północnej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego