dominium

Wielki słownik ortograficzny PWN

dominium; -nia, -niów; przym.: dominialny

Słownik języka polskiego PWN

dominium
1. «była posiadłość brytyjska, która po uzyskaniu autonomii wchodziła nadal w skład imperium brytyjskiego»
2. «w dawnej Polsce: wielka posiadłość ziemska albo leśna, należąca do króla lub możnych rodów»
3. «w średniowiecznym prawie feudalnym: własność podzielona, zawierająca własność zwierzchnią pana i własność podległą chłopa»
4. «w starożytnym Rzymie: pełna władza naczelnika domu nad niewolnikami i rzeczami»

• dominialny
dominium mundi «zwierzchnictwo nad światem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego