dowodnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

dowodnie «w sposób niewątpliwy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wydana w 1826 roku. Inne daty wydania dzieł ó: Litwie dowodnie wskazują na ich romantyczny rodowód. Teodor Narbutt ogłasza w roku...
  • ... informacja o wartości II ucznia. Informacja ta może jednak - jak dowodnie wykazały wyniki rozlicznych badań przeprowadzonych przez Rosenthala i jego współpracowników...
  • ... dużo, aby ją ktokolwiek chciał wykonywać.

    Przekonano się przy tym
    dowodnie, że płace jako bodziec działają d określonego pułapu. W naszej...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego