dozorca

Wielki słownik ortograficzny PWN

dozor•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN

dozorca
1. «osoba utrzymująca porządek w budynku mieszkalnym»
2. «osoba pilnująca kogoś lub czegoś»

• dozorcostwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego