dra

Wielki słownik ortograficzny PWN

dr (= doktor) dra, drowi, drem, drze; drowie a. dr dr; drów, drom, drami a. dr. dr.; w przypadkach zależnych lp też z kropką: dr., np. z dr. Nowakiem; o kobiecie – ndm, w przypadkach zależnych bez kropki, np. z dr Kowalską ,
dry (o trunku) ndm
dr hab. (= doktor habilitowany) a. dr habil.

Słownik języka polskiego PWN

-drom «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z drogą, torem, biegiem, wyścigiem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego