dramaturgia

Wielki słownik ortograficzny PWN

dramatur•gia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

dramaturgia
1. «twórczość dramatyczna»
2. «teoretyczna wiedza o budowie dramatu»
3. «napięcie w przebiegu wydarzeń, zwłaszcza w utworze literackim»

• dramaturgiczny • dramaturgicznie • dramaturg

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego