drużka

Wielki słownik ortograficzny PWN

druż•ka (druhna) -ż•ce, -ż•kę; -żek

Słownik języka polskiego PWN

drużka pot.; zob. druhna w zn. 2.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

drużbanci
14.11.2011
Drużbadrużbowie, często spotykam sie z drużbantdrużbanci, panie drużbantki.
łóho?
4.01.2013
W pewnej piosence, której tekst wykorzystuje mnogość jednosylabowych słów o zakończeniu -uh bądź -uch, pojawiają się słowa: „wstali więc ze swych dwóch łó(c)h”. Jak zapisać to zgrubienie od łóżka – czy żet powinno przejść w samo ha?

Ciekawostki

DRÓŻKA, DRUŻKA
Dróżka to mała droga, drużka zaś to inaczej druhna – dziewczyna towarzysząca pannie młodej do ślubu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... razy. Za każdym razem należało wykupić się wódką. Przy tym drużki i swacia śpiewali:

    Swacia, kpiąc jakby z oczepin śpiewali:

    Swacia...
  • ... i otrzymywali od nich błogosławieństwo. Podczas tego muzyka grała, a drużki i swacia śpiewali:

    Wreszcie orszak weselny wyruszał do kościoła. Ślub...
  • ... Jak ją chwycili za trzecim razem, swaszka brała stołek, a drużki sadowiły młodą pod tragarzem i zaczynały jej zdejmować z głowy...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego