druhna

Wielki słownik ortograficzny PWN

druh•na -nie, -nę; -ny, druhen

Słownik języka polskiego PWN

druhna
1. forma ż od druh w zn. 1.
2. «młoda kobieta towarzysząca pannie młodej do ślubu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

druhna naczelniczka
13.01.2006
Witam!
W Związku Harcerstwa Polskiego po raz pierwszy w jego historii wybrano na funkcję Naczelnika ZHP kobietę. Pojawiła się wątpliwość:
- druhna naczelnik
czy
- druhna naczelniczka?
druhna drużynowa
19.04.2015
Jak brzmi wołacz od druhna drużynowa? Druhno drużynowa czy druhno drużynowo? Mówimy panie profesorze, ale z pierwszą formą (druhno drużynowa) spotykam się w harcerstwie równie często.
dh
21.02.2003
Słownik ortograficzny podaje odmianę skrótu dh 'druh', nie podaje natomiast ani formy, ani odmiany skrótu wyrazu druhna (w znaczeniu funkcji harcerskiej). Jak powinien wyglądać taki skrót (dh.?) i jego odmiana?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zakupiony" wraz z dwudziestoma innymi absolwentami elektroniki. Ożenił się "z druhną Jolą", urodził się syn, potem kolejno - dwie córki. Kiedy wyjeżdżał...
  • ... udzielił druh Sokół, a o pionierce dowiedzieliśmy się także od druhny Kasi. Wiadomości te mieliśmy okazję wykorzystać na grze terenowej, która...
  • ... potrzeby najnowszego teledysku. Nietypowej pannie młodej na planie towarzyszyły takież druhny.
    JOANNA LENART

    Terminarz jak marzenie
    Początek został zrobiony. Polska delegacja...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego