druk ulotny

Porady językowe

interpunkcja w wyliczeniach
8.08.2002
Proszę o informacje, jakie są zasady pisowni po dwukropku. Interesuje mnie zwłasza wyliczanie w przypadku dłuższych tekstów (np. kilka zdań) w każdym punkcie wyliczenia. Czy wówczas kolejny punkt zaczynamy dużą literą? Czy kończymy ostanie zdanie w danym punkcie kropką, przecinkiem czy nie wstawiamy żadnego znaku interpunkcyjnego i przechodzimy do kolejnego punktu wyliczenia? Czy te same zasady mają zastosowanie, gdy punkty numerujemy?
Pozdrowienia AS
meczów czy meczy?
27.03.2003
Nie wiem, czy to w związku z sukcesami/ porażkami naszej drużyny piłkarskiej, ale z wielu źródeł dowiaduję się o wynikach meczy i mam do czynienia z innymi informacjami, które dotyczą meczy. Już parokrotnie w związku zalewem błędnej pisowni sprawdzałem w różnych słownikach, ale wszędzie jako prawidłowa forma dopełniacza liczby mnogiej występuje meczów.
Najgorsze, że sformułowanie meczy można spotkać w TVP – szczególnie na planszy dużymi literami przy podawaniu wyników meczów. Czy istnieje szansa, żeby uświadomić społeczeństwo o poprawnej pisowni tego wyrazu?
wyliczenia raz jeszcze
9.05.2002
Dzień dobry,
Czy poniższa konwencja jest dopuszczalna, tzn. czy jeśli elementy listy punktowanej nie są pełnymi zdaniami, ale krótkimi wyrażeniami wielowyrazowymi występującymi w mianowniku, to pierwszy wyraz każdego elementu można pisać wielką literą i na końcu nie stawiać przecinka, a na końcu ostatniego elementu - kropki ? Oto przykład:

Wybierz jedną z następujących postaci:
- Mapa bitowa monochromatyczna
- Mapa bitowa 16-kolorowa
- Mapa bitowa 256-kolorowa

Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Edwarda Cz., bo istotnie pisałem już w "Spacerkach" o reklamowych drukach ulotnych, zalegających domowe skrzynki na listy, wycieraczki tudzież klamki naszych mieszkań...
  • ... są pracownicy WAP w Kielcach.
    Kolejna sprawa to gromadzenie tzw.
    druków ulotnych: zaproszeń na wystawy, plakatów z zawiadomieniami o sesjach naukowych, odczytach...
  • ... w 1944 r., zarządzając jednolite prowadzenie kartotek: nazw miejscowości, organizacji, druków ulotnych i pseudonimów.
    Karty wypełniano w zasadzie w trzech egzemplarzach. Pierwszy...

Encyklopedia PWN

ulotka, druk o objętości do 4 stron, gł. dokument życia społ.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego