drukarski

Wielki słownik ortograficzny PWN

drukar•ski; -scy (skrót: druk.)

Słownik języka polskiego PWN

drukarstwo
1. «drukowanie książek, czasopism itp.»
2. «przemysł obejmujący wszystkie rodzaje techniki drukarskiej»

• drukarski • drukarz
arkusz drukarski «jednostka miary wydrukowanego tekstu obejmującego, zależnie od formatu książki, 32, 16, 8 lub 4 stronice»
stop drukarski «stop, z którego odlewa się czcionki, linie, justunek oraz całe formy drukarskie»
sygnet drukarski «znak odbijany na karcie tytułowej książki lub na okładce, symbolizujący drukarza lub wydawcę»
korekta domowa, własna, drukarska «sprawdzenie przez korektora drukarni prawidłowości wykonania składu»
prasa drukarska «maszyna do odbijania na papierze tekstów i ilustracji z form drukarskich wypukłych, przez tłoczenie»
typograficzne znaki drukarskie «czcionki dające w druku odbitki znaków pisarskich; też: materiał zecerski niedający odbitki w druku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Chochlik drukarski
7.05.2018
Szanowni Państwo,
skąd się wzięło określenie chochlik drukarski?

Z poważaniem
Stratos Vasdekis
Jeszcze o chochliku drukarskim
30.05.2018
Szanowna Pani Profesor,
w poradzie pt. Chochlik drukarski (7.05.2018) udzielona odpowiedź, w mojej ocenie, dotyczy raczej znaczenia tego zwrotu/określenia, a mnie w swoim pytaniu chodziło o jego etymologię, historię: kiedy, gdzie i jak powstał.

Pozdrawiam
Stratos Vasdekis
ujejski i słonimski
19.11.2004
Witam.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny wydany przez PWN w 1999 roku zawiera tak osobliwe przymiotniki (pisane z małej litery) jak: ujejski i słonimski. Czy są to błędy drukarskie, a jeśli nie, to od jakich słów zostały te derywaty utworzone? Dziękuję za odpowiedź,
Grzegorz Mazur

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Usiłował nam kiedyś wcisnąć na przechowanie jakieś puszki z farbą drukarską.
    - Powiem więcej - Kinsky pogładził się po krzaczastych, czarnych brwiach. - O...
  • ... specjalnie ukształtowany kawałek ołowiu, który pokryty z właściwej strony farbą drukarską i przyłożony do papieru dawał na nim wizerunek litery, cyfry...
  • ... Jest to zarazem przegląd rozwoju piśmiennictwa polskiego i początków sztuki drukarskiej w naszym kraju, obejmujący okres do Jana Kochanowskiego.
    Równocześnie ukazały...

Encyklopedia PWN

sygnet drukarski, obecnie sygnet wydawniczy,
znak graficzny, będący marką, godłem drukarza, wydawcy, umieszczany zwykle na karcie tytułowej, okładce książki; odpowiada znakowi ochronnemu w handlu.
jednostka miary produkcji poligraficznych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego