drukarstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

drukarstwo
1. «drukowanie książek, czasopism itp.»
2. «przemysł obejmujący wszystkie rodzaje techniki drukarskiej»

• drukarski • drukarz

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Drukarnia Łazarzowa stosowała kilkakrotnie. I dopiero oko dwudziestowiecznego znawcy dziejów drukarstwa potrafiło odróżnić autentyczny pierwodruk od podrobionego.
    Powstawały fraszki - jak się...
  • ... przekazywać szczególnie techniki proste, jak "ramka" i "sito" w dziedzinie drukarstwa czy też schematy małych automatycznych nadajników na UKF, które tak...
  • ... znajdowały się: powstanie i rozwój pisma, surowce, techniki powielania tekstów (drukarstwo). W niewielkim zakresie interesowano się tymi problemami, które dotyczyły procesów...

Encyklopedia PWN

rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego