drzewołaz

Wielki słownik ortograficzny PWN

drzewo•łaz -za, -zie; -zy, -zów

Słownik języka polskiego PWN

drzewołaz «metalowy zaczep mocowany do buta, ułatwiający wchodzenie na drzewo»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego