drzeworytnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

drzewo•ryt•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

drzeworytnictwo «sztuka wykonywania drzeworytów»
• drzeworytniczy • drzeworytnik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rodzinnym warsztacie, a następnie uczył się w pracowni malarza i drzeworytnika Michaela Wolgemuta. Sławę przyniósł mu cykl czternastu drzeworytów do Apokalipsy...
  • ... tym mówił. Pozwolę sobie na zakończenie przytoczyć również zapis wielkiego drzeworytnika. Sto pięćdziesiąt lat temu Hokusai napisał:

    (...)

    Przytoczyłem ten zapis wielkiego...
  • ... niektórych postaci (Auriga - Woźnica, Cefeus - Cefeusz), jak w warsztacie krakowskiego drzeworytnika tradycja antyczna mieszała się z polskim późnym renesansem. Nawet Panna...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego