duży

Wielki słownik ortograficzny PWN

duży; duzi; większy
Duży Lotek (gra liczbowa) Dużego Lot•ka, Dużym Lot•kiem
Trzydnik Duży Trzydnika Dużego, Trzydnikiem Dużym; przym.: trzydnicki

Słownik języka polskiego PWN

duży
1. «znaczny pod względem rozmiarów, ilości, natężenia»
2. «mający znaczną wartość materialną»
3. «dający zyski większe od przeciętnych»
4. «trudny do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia»
5. «wybitny, niezwykły»
6. «dorastający, dorosły»
7. «wysoki, dobrze zbudowany»
duży ekran «kino»
duży palec «u ręki człowieka i kończyny przedniej małpy: kciuk; u stopy: paluch»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego