duch

Wielki słownik ortograficzny PWN

duch -cha; -chy, -chów: duch zamku, ale: Duch Święty ,
Król-Duch (tytuł poematu Słowackiego) Króla-Ducha
duchem (szybko, żwawo)

Słownik języka polskiego PWN

duch
1. «istota nadprzyrodzona obdarzona tajemniczą siłą»
2. «bezcielesna zjawa»
3. «w filozofii idealistycznej: podstawowy pierwiastek niematerialny, początek wszechrzeczy, podporządkowujący sobie materię»
4. «według pojęć religijnych, mitologicznych i teozoficznych: byt osobowy niematerialny»
5. «właściwości psychiczne i intelektualne człowieka»
6. «temperament, skłonności, usposobienie; też: człowiek o określonym temperamencie, skłonnościach, usposobieniu»
7. «istotna treść, istotny charakter czegoś»
8. «zapał, odwaga»
9. daw. «oddech, tchnienie»
Duch Święty «według religii chrześcijańskiej: trzecia osoba Trójcy Świętej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nowy duch
2.12.2004
Mam problem z zastosowaniem biernika i dopełniacza. Czy zdanie powinno brzmieć: „Tchnął nowego ducha w nasz zespół”? Czy też „Tchnął nowy duch w nasz zespół”? Dopełniacz byłby uzasadniony przy zaprzeczeniu („Nie tchnął nowego ducha”), ale potocznie przeważa w tego typu wypowiedziach. Czym kierować sie w budowaniu tego typu zdań?
syn i Duch
6.05.2015
Moje pytanie wiąże się z pisownią dwóch nazw: Syn Marnotrawny czy syn marnotrawny (w znaczeniu religijnym), Duch Św. czy Duch św.?
Dziękuję
S.
plac św. Ducha
12.04.2011
Witam!
SJP podaje jako poprawną formę: plac św. Marka, jednakże Ducha Świętego od Świętego Marka odróżnia to, że święty jest tylko przydomkiem Marka, ale integralną częścią ducha, tak jakby jego nazwiskiem. Sam duch jest pisany małą literą, tak samo i święty, dopiero ich połączenie – Duch Święty – pisze się wielką literą. Stąd też moje pytanie: czy należy napisać: plac Św. Ducha, plac św. Ducha, czy też jeszcze w inny sposób?
Mateusz Janczura

Ciekawostki

Mówimy „W zdrowym ciele zdrowy duch”, mając na myśli to, że trzeba dbać o sprawność i siłę fizyczną, gdyż od nich zależy kondycja psychiczna człowieka.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się w starym domu. Po jakimś czasie Pfeiffer wyczuwa obecność ducha. Wbrew opinii męża, Pfeiffer podejmuje śledztwo i odkrywa, że Ford...
 • ... przy figurze MB Fatimskiej.

  Nowenna do Ducha Św.
  Nowenna do
  Ducha Świętego rozpoczyna się 14 maja i trwa do Uroczystości Zesłania...
 • ... zębami.
  O Adonai, podaj mi dłoń ku pomocy. Uwolnij od
  duchów złych, od czarów, które
  mnie wiążą. Niech siła twoja osłoni...

Encyklopedia PWN

niematerialny byt, najczęściej odróżniany od duszy;
Duch Święty, Duch Boży, Duch,
w chrześcijaństwie imię trzeciej Osoby Boskiej (Trójca Święta).
duch świata, niem. Weltgeist,
filoz. wg J.G. Herdera zasada ciągłości dziejów, które trwają mimo zaniku jednych i powstawania innych narodów; u G.W.F. Hegla duch kierujący dziejami poprzez duchy narodowe.
Duch Bronisław, ur. 15 XI 1895, Borszczów (Tarnopolskie), zm. 9 X 1980, Londyn,
generał;
szeroka kategoria niematerialnych bytów pozaświatowych znanych większości religii;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego