dwaj

Wielki słownik ortograficzny PWN

dwaj, dwóch, dwu D. dwóch a. dwu
dwa dwóch a. dwu, dwom a. dwóm, a. dwu, dwoma
dwie dwóch a. dwu, dwom a. dwóm, a. dwu, dwiema a. dwoma

Słownik języka polskiego PWN

dwu- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje dwa razy lub składa się z dwóch jednostek»
dwa I «liczebnik główny oznaczający liczbę 2»
dwa II «ocena mierna w szkolnym systemie ocen»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

dwa
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego