dwie

Wielki słownik ortograficzny PWN

dwie dwóch a. dwu, dwom a. dwóm, a. dwu, dwiema a. dwoma
dwie trzecie dwóch trzecich a. dwu trzecich
dwa dwóch a. dwu, dwom a. dwóm, a. dwu, dwoma
dwom a. dwóm, a. dwu (celownik)
dwóch a. dwu (dopełniacz)
dwóm a. dwom, a. dwu (celownik)
dwu a. dwom, a. dwóm (celownik)
dwu a. dwóch (dopełniacz)
dwaj, dwóch, dwu D. dwóch a. dwu
czter•dzieści dwa czter•dziestu dwóch a. czter•dziestu dwu
dwa•dzieścia dwa dwu•dziestu dwóch a. dwu•dziestu dwu: dwadzieścia dwa tysiące
Dwa Plus Jeden (zespół muz.) ndm
dwie•ście trzy•dzieści dwa dwustu trzy•dziestu dwóch a. dwustu trzy•dziestu dwu
dziewięć•dziesiąt dwa dziewięć•dziesięciu dwóch a. dziewięć•dziesięciu dwu
osiem•dziesiąt dwa osiem•dziesięciu dwóch
pięć•dziesiąt dwa pięć•dziesięciu dwóch a. pięć•dziesięciu dwu
po dwóch a. po dwu
po dwu a. po dwóch
raz-dwa (szybko)
raz, dwa (tempo)
raz, dwa, trzy (tempo)
siedem•dziesiąt dwa siedem•dziesięciu dwu a. siedem•dziesięciu dwóch
sześć•dziesiąt dwa sześć•dziesięciu dwóch a. sześć•dziesięciu dwu
trzy•dzieści dwa trzy•dziestu dwóch a. trzy•dziestu dwu

Słownik języka polskiego PWN

dwu- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje dwa razy lub składa się z dwóch jednostek»
dwa I «liczebnik główny oznaczający liczbę 2»
dwa II «ocena mierna w szkolnym systemie ocen»
dwa ognie «gra w piłkę polegająca na atakowaniu drużyny przeciwnika rzutami z dwóch stron»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

dwa

Porady językowe

dwie dziesiętne?
20.05.2009
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące prawidłowego zapisu liczebników cząstkowych. Czy poprawna jest konstrukcja dwie dziesiętne grama? Czy też należy używać jedynie formy: dwie dziesiąte grama? Wydaje mi się, że konstrukcja pierwsza jest zgodna z logiką języka polskiego – chodzi przecież o dwie dziesiętne części owego grama, a nie części dziesiąte. Uprzejmie proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie,
Joanna Knapik
dwa chleby i dwie kawy
21.03.2008
Szanowni Państwo!
Czy poprawne jest sformułowanie „Poproszę dwa chleby”? Należy mówić „Poproszę dwa bochenki chleba” czy może wcześniejszy zwrot jest akceptowany w mowie potocznej? Jeśli w sklepie dwa bochenki, to w restauracji dwie filiżanki kawy, a nie dwie kawy?
Pozdrawiam.
Dwie skrzynki jabłek, ale dwie skrzynki wina
20.05.2019
Dziękuję za odpowiedź na pytanie: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Cztery-jablka-ale-piec-jablek;19279.html, ale nie chodziło mi o pierwszy rzeczownik (tę zasadę znam), ale o drugi rzeczownik w podanych przykładach.
2 skrzynki JABŁEK (D, l. mn.)
2 skrzynka WINA CZERWONEGO (D, l. poj., a nie WIN)
2 skrzynki PIWA (D, l. poj., a, a nie: PIW)
Chciałam się upewnić, czy rzeczowniki niepoliczalne są w takich przypadkach w liczbie pojedynczej, a policzalne – w liczbie mnogiej?

Ciekawostki

Mówimy „Co dwie głowy, to nie jedna” , mając na myśli to, że razem z kimś łatwiej znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu niż samemu.
Mówimy „Mądrej głowie dość dwie słowie” , mając na myśli to, że inteligentnej osobie nie trzeba niczego długo tłumaczyć. („Dwie słowie” to archaiczna forma tzw. liczby podwójnej o znaczeniu: dwa słowa).
Mówimy „Pokorne cielę dwie matki ssie”, mając na myśli to, że człowiek uległy wobec innych nikomu się nie narazi i czerpie korzyści ze swojego zachowania.
Dwa grzyby w barszcz
Czyli: dwie rzeczy, gdy potrzeba jednej. Jeden grzyb ma wystarczyć, niekiedy to powiedzenie rozbudowywano o zapowiedź niestrawności.
Mówimy „(Każdy) kij ma dwa końce”, mając na myśli to, że każda sytuacja ma swoją dobrą i złą stronę.
Mówimy „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”, komentując spór dwóch osób lub instytucji, który stwarza sytuację korzystną dla ich konkurenta.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... AIDS; rząd ma go przedstawić parlamentowi do końca czerwca. Pierwsze dwa miesiące pobytu w Polsce poświęciłam na spotkania z lokalnymi organizacjami...
  • ... mieście tymczasem, dokąd zawiózł mnie mój gospodarz, spotkałem się z dwoma jego kolegami, którzy podobnie jak on mieli kłopoty w Instytucie...
  • ... placówce operacji tą metodą.
    ­ Sam asystowałem tylko przy jednym, najwyżej
    dwóch zabiegach. Do czasu, gdy nie wypowiedzą się biegli specjaliści nie...

Encyklopedia PWN

filoz. nazwa poglądu, wg którego jakieś stanowisko może być prawdziwe z punktu widzenia filozofii i naturalnego rozumu, a jednocześnie fałszywe z punktu widzenia teologii i religijnego objawienia (oraz odwrotnie);
trio wokalno-instrumentalne, zał. 1970: E. Dmoch, J. Kruk, A. Rybiński (później A. Krzysztofik, C. Szlązak);
um choroszo, a dwa łuczsze
[ros., ‘jeden rozum (to) dobrze, ale dwa lepiej’],
co dwie głowy, to nie jedna.
wojna Dwóch Róż, ang. Wars of the Roses,
cykl wojen domowych 1455–85 o tron Anglii między dwiema liniami dynastii Plantagenetów: Lancasterami (w herbie czerwona róża) i Yorkami (biała róża).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!