dynamiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

dynamicz•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

przecinek a rozwinięty imiesłów przymiotnikowy
4.09.2013
Szanowni Państwo,
mam problem ze wstawieniem przecinków w zdaniu: „Kluczowymi dla dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej były działania podejmowane na rzecz sfinalizowanego już w III kwartale br. zakupu Devil Gmb IT”. Postawiłam przecinek po słowie działania i delikatnie mówiąc, zostałam wyśmiana. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogłam popełnić błąd, więc bardzo proszę o odpowiedź, która pozwoli mi rozwiać moje wątpliwości.
Z poważaniem
Anna Górecka
Agresywny sprzedawca, czyli o tym, co może słownik
4.06.2018
Szanowni Państwo,
w Słowniku wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN omawiany jest m.in. problem używania przymiotnika agresywny jako określenia rzutkości, energiczności, czasem natarczywości, np. agresywna reklama, agresywna kampania. Tymczasem SJP PWN jako jedno ze znaczeń tego przymiotnika podaje: ‘pełen ekspresji, dynamiki’. Czy można stąd wnioskować, że nowe znaczenie zyskało akceptację językoznawców i nie powinno być uważane za błąd?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
mechatronika
6.03.2002
Co to jest mechatronika?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... doniesieniom mediów, do strajku się nie przymierzali, choć "sytuacja jest dynamiczna". "Press" podaje, że jest pierwsza rezygnacja: "Rzeczpospolitą" opuściła Luiza Zalewska...
  • ... reasekuracji zagranicznej w 1996 r. powołano Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne).
    Mimo
    dynamicznego wzrostu liczby zakładów ubezpieczeniowych w latach dziewięćdziesiątych dla polskiego rynku...
  • ... uwadze urządzenie złożone z określonych podzespołów będących we wzajemnym oddziaływaniu dynamicznym podczas pracy. Na rysunku 9.15 przedstawiono schemat zawierający główne...

Encyklopedia PWN

izolator dynamiczny, tłumik dynamiczny,
element (lub zespół elementów) przeciwdziałający przenoszeniu obciążeń dynamicznych między układami ciał o dużej bezwładności;
fizjol. pojęcie wprowadzone przez I. Pawłowa określające stan funkcjonalny układu nerwowego, w którym różne odruchy warunkowe wytworzone na różne bodźce występują nawet wtedy, gdy zostanie zmieniona pierwotna kolejność podawania tych bodźców;
mat. początkowo — układy równań różniczkowych opisujących ruch zgodnie z dynamiką newtonowską.
tomografia komputerowa umożliwiająca uzyskiwanie obrazów dynamicznych przekroju narządu (uwzględniająca jego zmienność podczas czynności ruchowych).

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!