dysk.

Wielki słownik ortograficzny PWN

dysk -ku, -kiem; -ki, -ków
dysk. (= dyskusja, dyskusyjny)

Słownik języka polskiego PWN

dysk
1. «krążek używany w lekkoatletyce do rzutów na odległość»
2. «przedmiot w kształcie krążka»
3. «urządzenie w komputerze w postaci wirujących tarcz, służące do zapisywania i przechowywania danych»
4. «chrząstka łącząca sąsiednie kręgi kręgosłupa»

• dyskowy
dysk akrecyjny «materia, która spadając na gwiazdę, tworzy wokół niej wirujący pierścień»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego