dysonans

Wielki słownik ortograficzny PWN

dysonans -n•su, -n•sie; -n•se, -n•sów

Słownik języka polskiego PWN

dysonans
1. «niezgodność brzmienia lub współbrzmienia co najmniej dwóch różnej wysokości dźwięków»
2. «rażące zakłócenie harmonii»
3. «rym niedokładny, w którym współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej akcentowanej samogłoski wersu»

• dysonansowy • dysonansowo • dysonansowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

To nie haplologia…
8.04.2016
Szanowna Poradnio,
słowniki języka polskiego podają zgodnie jeden przykład haplologii: sześcian zamiast sześciościan (wzorem: ośmiościan). Przykład znakomity, ale i chyba nader odosobniony...
Czy istnieje w polszczyźnie więcej takich wyrazów? Czy, przykładowo, można dopatrzyć się haplologii w następujących wyrazach: skoczogonek (skoczoogonek), scenopis (scenoopis), mięsopust (mięsoopust); ewentualnie haplologii „głoskowej”: dysonans (dyssonans), falstart (falsstart)?
Michał Gniazdowski
Ale dziś ciapa!
2.12.2014
Często słyszę w swoich stronach (Śląsk) jak o typowej jesiennej pogodzie – błocie po deszczu mówi się ciapa: „Ale dziś ciapa” itp. Wydawało mi się, że to słowo stosowane jest powszechnie w całej Polsce, tymczasem w sprawdzanych przeze mnie słownikach pod hasłem ciapa widnieją tylko synonimy ofermy. Tak więc czy stosowanie tego słowa w ogólnopolskich pismach można uznać za błąd i traktować te słowo wyłącznie jako regionalizm?
Anonimowy autor
13.12.2015
Spotkałam się ze słowem wstępnym zawierającym cytat z poezji anonimowego autora i następującą informacją umieszczoną w przypisie:
„Cytat z poezji za zgodą oraz sugestią autora w formie anonimowej”.
Czy forma/składnia powyższego przypisu jest poprawna? Czy nie lepsza byłaby (w ostateczności) forma
„Cytat z poezji w formie anonimowej za sugestią i zgodą autora”?
Będę wdzięczna za odpowiedź,
Z poważaniem
Agnieszka Solecka-Reszczyk

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rządzenia panował?
    Wzajemne relacje prezydenta Eufonii z premierem zakłocił niedawno
    dysonans. Rozbieżność zdań dotyczyła siódmego punktu zawieranej z Desją umowy. Proszę...
  • ... rocker w rodzaju Break On Through, czasem leniwa, senna, okraszona dysonansami ballada (End Of The Night), czasem nostalgiczna elegia (rhe Crystal...
  • ... rzeczywistości i odmiennych przewidywań, brzmiące w ten wtorek akurat ostrym dysonansem, a wypowiedziane przez wielki autorytet narodowy. Myśmy w Stoczni akurat...

Encyklopedia PWN

dysonans
[łac.],
muz. niezgodne współbrzmienie (dysonans harmoniczny) lub następstwo (dysonans melodyczny) co najmniej 2 dźwięków, przeciwieństwo konsonansu
dysonans
[łac.],
lit. rym niedokładny, w którym współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej, akcentowanej samogłoski wersu;
psychol. stan wywołany równoczesnym pojawieniem się w świadomości ludzkiej sprzecznych treści poznawczych;
czasopismo poświęcone muzyce i in. sztukom XX w., wyd. od 1997 w Katowicach; redaktor I. Szafrańska.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego