dzień

Wielki słownik ortograficzny PWN

dzień dnia, C. dniowi; dnie a. dni (skrót: d.): dzień polarny, dzień Pański (= niedziela), ale: Dzień Matki, Dzień Górnika, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Kobiet; Dzień Ziemi, Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Młodzieży, Dzień Flagi RP ,
co dzień a. co dnia
co dnia a. co dzień
Dni Święto•mar•ciń•skie Dni Święto•mar•ciń•skich, o Dniach Święto•mar•ciń•skich
kuse dni (ostatki) kusych dni
Noce i dnie (tytuł dzieła) Nocy i dni
suche dni (rel.) suchych dni
z dnia (skrót: z dn.)

Słownik języka polskiego PWN

dzień
1. «okres od wschodu do zachodu słońca, kiedy jest jasno na dworze»
2. «okres 24 godzin, w którym Ziemia wykonuje obrót dookoła osi»
3. «określony termin, data»
4. «pewien okres życia»

• dzionek
biały dzień
1. «ranek»
2. «pełnia dnia»
dzień dobry «forma powitania»
dzień dziekański, rektorski «dzień wolny od zajęć, przyznawany studentom przez dziekana lub rektora»
dzień ostateczny «według niektórych religii: koniec świata»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
dzień polarny «kilkumiesięczny okres letni w okolicach bieguna, kiedy Słońce znajduje się nad horyzontem»
dzień powszedni
1. «każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt»
2. «dzień z czyjegoś życia, nieróżniący się od innych dni»
dzień roboczy
1. «dzień powszedni»
2. «ustawowa liczba godzin pracy»
dzień świąteczny «niedziela lub dzień, w którym przypada jakieś święto»
dzień święty «niedziela»
sądny dzień
1. «według chrześcijańskich wierzeń religijnych: dzień, w którym ma nastąpić Sąd Ostateczny»
2. zob. Jom Kippur.
3. «wielkie zamieszanie»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
porządek dzienny, porządek dnia «lista spraw, które mają stanowić przedmiot obrad na posiedzeniu, zebraniu oraz ich kolejność»
zrównanie wiosenne, jesienne dnia z nocą «moment, w którym dzień równa się nocy, przypadający 21 marca i 23 września»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dzień
7.08.2002
- „Kontrolę przeprowadzono od 2 listopada do 2 grudnia”.
- „Kontrolę przeprowadzono od dnia 2 listopada do dnia 2 grudnia”.
Które z tych zdań jest poprawne? Czy pisownia dnia 5 grudnia nie jest pleonazmem?
Pozdrowienia AS.
Dzień otwarty
5.06.2016
Proszę o odpowiedź dotyczącą prawidłowego zapisu na zaproszeniu. Zapraszamy na:
dzień otwarty przedszkolaka
„dzień otwarty przedszkolaka”
czy może
„Dzień otwarty przedszkolaka”?

Dziękuję.
M. Gasik
Dzień Kobiet
12.03.2018
Dzień dobry, zastanawiam się czy zapis z okazji dnia Kobiet jest poprawny. Mamy na myśli zapisanie dnia z małej litery.

Ciekawostki

CO DZIEŃ
To jeden z codziennych problemów ortograficznych. Co dzień piszemy jednak rozdzielnie, także w połączeniach typu na co dzień czy jak co dzień – ta pisownia staje się oczywista, jeśli pomyślimy, że przecież nikt nie napisze łącznie co rok czy co minuta.
DZIEŃ DOBRY
Gdybyśmy mieli bardziej naturalne powitanie dobry dzień, zaczęlibyśmy je może wymawiać jako jeden wyraz, z akcentem na [y], i zrosłoby się ono też w pisowni, jak dobranoc.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 20301
  WARTOŚĆ
  70 000 zł
  Odpowiedz TAK w ciągu 7
  dni, by zapewnić sobie szansę na Nagrodę w Konkursie dla Sympatyków...
 • ... do lat 14 mogą wziąć w ciągu roku dodatkowe dwa dni płatnego urlopu na dziecko!
  KAROLINA GREGORCZYK

  Co to jest POChP...
 • ... wziął pieniędzy i z firmą nic go nie łączy. Następnego dnia Kancelaria Prezydenta wycofała zgodę na wykorzystanie w reklamie fotografii Aleksandra...

Encyklopedia PWN

okres, w którym Słońce znajduje się nad horyzontem;
Dzień Pański, Dzień Jahwe, Dzień Sądu,
zapowiedź zwycięskiej interwencji Boga w losy świata i bieg historii, łączącej w sobie Boży triumf i sąd nad światem, głoszona przez proroków Starego Testamentu (a pod ich wpływem również w innych księgach bibl.);
dzień o czasie trwania ponad 24 h;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego