dziekan

Wielki słownik ortograficzny

dziekan -nie; -ni, -nów (skrót: dziek.)
Dziekanów Leś•ny Dziekanowa Leś•nego, o Dziekanowie Leś•nym; przym.: dziekanowski

Słownik języka polskiego

dziekan
1. «pracownik naukowy kierujący wydziałem szkoły wyższej»
2. «najstarszy rangą i stażem przedstawiciel korpusu dyplomatycznego»
3. «przewodniczący rady adwokackiej»
4. «w Kościele katolickim: duchowny zarządzający dekanatem lub stojący na czele niektórych ciał kolegialnych»

• dziekański

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dziekani i Jackowie
24.05.2015
Szanowni Państwo,
niedawno usłyszałem, jak w sytuacji oficjalnej zwrócono się do prodziekanów panowie dziekanowie. Powinno być chyba panowie dziekani, prawda? Taka forma przypomina mi liczbę mnogą imion. Rzeczywiście, panowie Jackowie brzmi bardziej elegancko niż panowie Jacki i przypuszczam, że chodziło właśnie o dodanie splendoru. Zastanawiam się, czy można wyróżnić jeszcze jakąś grupę poza imionami, do której stosuje się taką liczbę mnogą.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Szanowny Panie Dziekanie czy Szanowny Panie Profesorze?
3.10.2016
Szanowni Państwo,
proszę o wskazanie poprawnych form zwrotów w wiadomościach elektronicznych.
do dziekana – Szanowny Panie Dziekanie
do rektora – Szanowny Panie Rektorze
do profesora – Szanowny Panie Profesorze
Powyższe formy są oczywiste, a co w przypadku gdy piszemy do dziekana, ale nie jako do osoby pełniącej funkcję tylko jako do naszego wykładowcy?
Szanowny Panie Dziekanie czy Szanowny Panie Doktorze?
16.07.2016
Szanowni Państwo,
czy dobrze myślę, że podanie do dziekana najlepiej zacząć słowami Szanowny Panie Doktorze, a nie np. Szanowny Panie Dziekanie? Stopień naukowy wydaje mi się bardziej prestiżowy niż funkcja dziekana. Dodam, że podanie ma formę elektroniczną, więc nie ma miejsca na wpisanie adresata i oddanie mu w tym miejscu należnego szacunku (Doktor X // Dziekan Wydziału Y itd.). Jest tylko pole „treść podania”.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... czym opinia profesorów zaszeptałaby, iż prof. Mmaa został wybrany na dziekana większością swego własnego głosu.
    Bezstronny kronikarz używał trybu warunkowego w...
  • ... wyższych trwają wybory władz. Wczoraj wybrano dziekanów dwóch Uniwersytetu Szczecińskiego.
    Dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług został ponownie prof. Józef Perenc...
  • ... Nie znałem go wcześniej. Był długoletnim proboszczem w Maniowach i dziekanem niedzickim. To był bardzo serdeczny i szlachetny człowiek. Był żarliwym...

Encyklopedia

dziekan
[łac. decanus ‘dziesiętnik’],
naukozn. współcześnie, na eur. uniwersytetach profesor lub inny samodzielny pracownik nauk.-dydaktyczny (docent, doktor habilitowany), kierujący wydziałem w szkole wyższej, wybierany przez radę wydziału;
najstarszy rangą i datą przybycia przedstawiciel dyplomatyczny, stojący na czele korpusu dyplomatycznego (w państwach utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Watykanem zwykle nuncjusz).
przewodniczący rady adwokackiej, przez nią wybierany; kieruje pracą rady i ją reprezentuje.
w. w woj. mazow. (pow. warsz. zachodni, gmina Łomianki), na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego