dzielić

Słownik języka polskiego PWN*

dzielić
1. «kroić coś na części, łamać na kawałki»
2. «wyodrębniać z większej całości jakieś części lub grupy»
3. «dokonywać podziału na kategorie»
4. «rozdawać coś między pewną liczbę osób»
5. «stanowić przedział, przeszkodę lub granicę między przedmiotami, ludźmi, przestrzeniami»
6. «korzystać z czegoś wspólnie z kimś, współuczestniczyć w czymś, przeżywać coś wspólnie»
7. «utrudniać albo uniemożliwiać zbliżenie między ludźmi»
8. «wyznaczać iloraz dwu liczb»
dzielić się
1. «być dzielonym, podzielonym, złożonym z czegoś»
2. «dawać komuś część czegoś; też: dawać sobie wzajemnie część czegoś»
3. «komunikować sobie coś wzajemnie»
4. «o liczbie, wielkości: być całkowitą wielokrotnością jakiejś liczby»
dzielenie «działanie arytmetyczne polegające na wyznaczaniu ilorazu dwu liczb, dzielnej i dzielnika, wyrażane znakami : albo /»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego