dziewczyna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dziewczyna -ynie, -ynę; -yn
cud-dziewczyna cud-dziewczynie, cud-dziewczynę (ale: dziewczyna cud)

Słownik języka polskiego PWN*

dziewczyna
1. «młoda kobieta, zwłaszcza niezamężna»
2. «czyjaś sympatia lub narzeczona»
3. pot. «pomoc domowa»

• dziewczęcy, dziewczyński • dziewczęco • dziewczęcość
dziewczyna na posyłki «dziewczyna załatwiająca drobne polecenia na zewnątrz zakładu pracy lub na jego terenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego