dziewięćdziesiąty pierwszy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

Jak nazwać dwie pierwsze dekady stulecia?
12.09.2019
Szanowna Poradnio!
Urodziłem się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Dorastałem w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. A moja córka, urodzona w 2007 r., dorastała w jakich latach? Dwutysięcznych? Jednostkowych? A teraz (2019) jakie mamy lata? Naste? Czy jedynie możemy je nazwać pierwszą i drugą dekadą XXI w.?
Z góry dziękuję za pomoc.
Czytamy daty
11.07.2007
Chciałabym się dowiedzieć, jak poprawnie napisać słowami od roku 2000 oraz od roku 2001. Która z podanych form jest poprawna: od roku dwa tysiące czy od roku dwutysięcznego; od roku dwa tysiące pierwszego czy od roku dwutysięcznego pierwszego?
lata dwutysięczne
10.03.2011
Coraz częściej spotykam się w odniesieniu do minionej dekady z określeniem lata dwutysięczne. Czy formacja ta może, mimo pewnej nielogiczności, liczyć na choćby tymczasową aprobatę normatywną? W grę wchodzą tu kwestie ekonomii językowej. Wygodniej przecież powiedzieć lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne niż lata dziewięćdziesiąte i pierwsza dekada dwudziestego pierwszego wieku. Poza tym, odkąd jest to okres zamknięty, frekwencja formy krótszej zdaje się rosnąć.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Dosyć tego. Przechodzę do kontrofensywy: - Pamięta pani jego pielgrzymkę z dziewięćdziesiątego pierwszego? Krzyczał wtedy, że sprawy idą w złym kierunku, że właśnie...
  • ... wyjazdami, ale Paryż już pustoszał i gorąco było jak diabli, dziewięćdziesiąty pierwszy rok, Antoine zaprosił mnie na lunch i mówi: - Słuchaj, Pierre...
  • ... reklamy w Polsce, trzeba wspomnieć o ustaleniach z początku lat dziewięćdziesiątych.
    Pierwszą
    sprawą jest dyrektywa Rady Ministrów EWG z 31 marca 1992r...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego