dzikie mięso

Słownik języka polskiego PWN

dzikie mięso «nadmiernie rosnąca tkanka na trudno gojących się ranach»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w jego twórczości podlegają stałej "oczyszczającej" obróbce. Nawet Język to dzikie mięso, który wydawał się już "nieskracalny", został trochę zmieniony i skrócony...
  • ... tego świata?". W najsłynniejszym z Organizmu zbiorowego wierszu Język to dzikie mięso dedykowanym "Panu Zbigniewowi Herbertowi i Panu Cogito" znajdujemy jak w...
  • ... doznań fizycznych, organicznych.
    A przy tym w wierszu Język to
    dzikie mięso, wykorzystując dwuznaczność w polszczyźnie słowa "język", Krynicki poddaje w wątpliwość...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego