e-learning

Wielki słownik ortograficzny PWN

e-lear•ning -n•gu, -n•giem

Słownik języka polskiego PWN

e-learning [wym. i-lerning a. e-lerning] «nauka za pośrednictwem Internetu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego