echo-

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Echo (mit.) ndm
echo echa, echu; echa, ech
ech a. ech!, a. eh, a. eh!

Słownik języka polskiego PWN*

echo
1. «powtórzenie dźwięku spowodowane odbiciem fali akustycznej od jakiejś powierzchni»
2. «nawiązanie do czegoś z przeszłości»
3. «wieść o czymś lub reakcja na coś»
4. Echo mit. gr. «nimfa gór»

• echowy
echo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z echem – odbiciem fal akustycznych, lub z powtarzaniem czegoś na wzór echa»
echo radiowe «zjawisko powtarzania się sygnału w odbiorniku»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego