echoencefalogram

Wielki słownik ortograficzny PWN

echo•en•cefalo•gram -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN

echoencefalogram «zapis badania przeprowadzonego metodą echoencefalografii»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego