echograf

Wielki słownik ortograficzny PWN

echo•graf -fu, -fie; -fów

Słownik języka polskiego PWN

echograf
1. «aparat do badań metodą echografii»
2. «echosonda z samoczynnym urządzeniem zapisującym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego