ef-ef

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ef (= List św. Pawła do Efezjan) ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego