efekt

Wielki słownik ortograficzny PWN

efekt -ktu, -k•cie; -któw

Słownik języka polskiego PWN

efekt
1. «skutek, rezultat»
2. «wrażenie wywarte przez coś lub przez kogoś»
3. «sposób, środek wywołania wrażenia»

• efekcik
efekt cieplarniany, szklarniowy «zatrzymanie ciepła emitowanego z powierzchni Ziemi przez obecne w atmosferze gazy i parę wodną»
efekt halo «tendencja do niedostrzegania wad u osób ocenionych wcześniej pozytywnie lub do niedostrzegania cech pozytywnych u osób ocenionych wcześniej negatywnie»
efekt jo-jo «szybki przyrost wagi po gwałtownym schudnięciu»
efekty akustyczne, dźwiękowe «dźwięki wytwarzane mechanicznie, stanowiące tło audycji»
efekty specjalne «obrazy trikowe tworzone komputerowo w studiu filmowym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

efekt
4.01.2010
Mam pytanie związane z tematyką internetową. Jak powinien brzmieć prawidłowy polski odpowiednik angielskiego terminu Slashdot effect, oznaczającego spowolnienie działania lub całkowite zablokowanie jakiegoś serwisu internetowego spowodowane nagłym wzrostem liczby odwiedzających? Efekt Slashdota / Slashdotu / Slashdot? Nazwa pochodzi od serwisu internetowego slashdot.org zajmującego się tematyką naukowo-techniczną.
Pozdrawiam serdecznie.
efekt a wpływ
13.12.2007
Czy wyrażenie efekt na jest poprawne jako synonim określenia wpływ na? Na przykład: efekt działania mechanizmu na badane zjawisko. Czy forma efekt dla jest jedyną poprawną kolokacją tego słowa?
Z wyprzedzeniem dziękuję za odpowiedź.
efekt i synonimy
21.02.2013
Jakimi względami mogą się kierować redaktorzy zmieniający w tekstach naukowych (i nie tylko) wyraz efekt na wynik, skutek bądź rezultat? Jaka może być przyczyna tego rodzaju „efektofobii”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do nich bowiem gen bakterii zmieniający metabolizm tych roślin. W efekcie herbicydy przestały być dla nich groźne. Trucizny jednak pozostają w...
  • ... do pralki od góry, tak jak się powinno sypać, no, efekt był taki, że go nie spłukało tego proszku, no, i...
  • ... 1).


    Do grupy urządzeń radiolokacyjnych, których praca polega na wykorzystaniu
    efektu Dopplera, można również zaliczyć tzw. detektory ruchu. Są one wykorzystywane...

Encyklopedia PWN

efekt aureoli, efekt halo,
psychol. tendencja występująca w procesie spostrzegania (oceniania) ludzi;
ekon. zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą siły nabywczej (realnego dochodu) konsumenta, czyli zmianą ceny dobra przy danym dochodzie nominalnym;
ekon. zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą relacji cen dwóch dóbr wskutek zwiększenia (zmniejszenia) ceny jednego z nich;
efekt cieplarniany, efekt szklarniowy,
zjawisko fizyczne polegające na wzroście temperatury powierzchni planety oświetlanej przez promieniowanie gwiazdy;
ekon. zmiana realnej zamożności, → Pigou efekt.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego