efekt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

efekt -ktu, -k•cie; -któw

Słownik języka polskiego PWN*

efekt
1. «skutek, rezultat»
2. «wrażenie wywarte przez coś lub przez kogoś»
3. «sposób, środek wywołania wrażenia»

• efekcik
efekt cieplarniany, szklarniowy «zatrzymanie ciepła emitowanego z powierzchni Ziemi przez obecne w atmosferze gazy i parę wodną»
efekt halo «tendencja do niedostrzegania wad u osób ocenionych wcześniej pozytywnie lub do niedostrzegania cech pozytywnych u osób ocenionych wcześniej negatywnie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego