efektywnościowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

efektywnościowy «powodujący wzrost wydajności, skuteczności»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wyniki tego przystosowania podlegają uzasadnionym ograniczeniom, wynikającym z przesłanek sprawnościowych, efektywnościowych i ochronnych. Przesłanki sprawnościowe i efektywnościowe wyrażają pozytywne skutki ograniczania...
  • ... szczególnie w sferze perspektyw rozwojowych, ale np. w obszarze wskaźników efektywnościowych krótkookresowe zmiany są niewielkie i nie zawsze jednoznaczne. Jednocześnie prywatyzacja...
  • ... wobec "prywatyzacji doktrynalnej", a więc uzasadnionej względami ideologicznymi, nie zaś efektywnościowymi. Państwowe może być przecież równie piękne jak prywatne, tyle że...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego