egzaminator

Słownik języka polskiego PWN*

egzaminator «osoba przeprowadzająca egzamin»
• egzaminatorski • egzaminatorka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego